EY’ın Küresel Etik ve Uyum Raporu’na göre, kurumlarda son iki yıl içinde %49 oranda uyum standartları iyileşti.İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi hizmetleri şirketi EY (Ernst&Young), 2024 Küresel Etik ve Uyum Raporu’nu yayımladı.

Dünya genelinde şirketlerin kurumsal uyum standartlarının, doğru yönetim ve daha sıkı düzenlemelere bağlı olarak yükseldiği görülüyor. Rapor kapsamında 53 ülke ve 5.464 çalışan ile gerçekleştirilen ankette; iç ve dış baskıların çalışan davranışları üzerinde etkili olduğu ortaya koyuluyor. Ankette görüş verenlerin %49’u şirketlerindeki dürüstlük standartlarının son iki yılda iyileştiğini, %90’ı meslektaşlarının ilgili yasalara, davranış kurallarına ve sektör düzenlemelerine uyum sağladığını söylüyor.

800 yıllık Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı el sanatlarını yeniden canlandırdı 800 yıllık Selçuklu, Artuklu ve Osmanlı el sanatlarını yeniden canlandırdı

Olumlu seyreden bu eğilimlerin başlıca etkenleri arasında da yönetimin doğru şekilde yönlendirmesi (%61), düzenleyici kurumlardan daha sıkı düzenleme gelmesi (%48), müşterilerden (%37), genel kamuoyundan (%33) ve hissedarlardan (%26) talep gelmesiyle birlikte çalışanların da (%22) baskısı yer alıyor.

UYUM STANDARTLARI ÜZERİNDEKİ TEMEL BASKILAR

EY’ın 2024 Küresel Etik ve Uyum Raporu’nun ortaya koyduğu önemli ve olumlu verilere rağmen katılımcıların %50’si, değişken piyasa koşullarında şirketlerinin dürüstlük standartlarını korumada zorlandığını belirtiyor. Aynı zamanda katılımcıların %30’u, çalışanlara yönelik dürüstlük standartlarının ihlal edilmesinde mevcut makro-ekonomik ortamın en büyük dış baskıyı oluşturduğunu söylerken, %28’si de en büyük iç tehdidin, çalışanların davranış kurallarını anlamamasından kaynaklandığına dikkat çekiyor. Dile getirilen diğer dış baskılar ise; siber tehditler (%26), sağlıkla ilgili krizler (%22), finansal performans beklentileri (%22), tedarik zinciri aksaklıkları (%21) ve jeopolitik tehditler () oluyor. İç faktörler arasında da yüksek çalışan devir hızı (%26) ve kaynak eksikliği (%25), yönetimden gelen baskı (%24) ve finansal süreçlerin veya kontrollerin başarısızlığı (%20) yer alıyor. Anket ayrıca; üçüncü kuruluşların, önemli uyum ihlallerine ve büyük dolandırıcılıklara %68 oranında karıştığını gösteriyor.

YÜKSEK ORANDA İLETİŞİM AÇIĞI BULUNUYOR

Şirketlerde dürüst bir şekilde hareket etmenin önemini ortaya koyan ankete göre; katılan yönetim kurulu üyelerinin %56’sı ve üst düzey yöneticilerin %53’ü, liderlerin etik davranışların önemini vurguladığını sık sık duyduğu, daha alt kademelerde çalışanların %33’ünün ise bununla karşılaştığı görülüyor.

Aynı zamanda anket, şirketlerde dürüstlük standartlarının rütbeye bağlı olarak değişebildiğine ve kıdemli çalışanlara genellikle daha fazla hoşgörü gösterildiğine dair yaygın bir algının altını çiziyor. Katılımcıların %31’i, kıdemli veya yüksek performanslı kişilerde etik dışı davranışlara göz yumulduğunu söylüyor. Ayrıca, yönetim kurulu üyelerinin, resmi bir kanaldan bildirilmeyen potansiyel suistimallerle ilgili endişelere sahip olma olasılıklarının çok daha yüksek olduğu da ortaya çıkıyor (iş gücündeki kıdemsiz üyelerin 'una kıyasla %43).

Kaynak: igf